Spelregels voor de cursussen van DE TYPESCHOOL en Gigakids:

 

De cursusleider behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Je aanmelding wordt pas definitief na ontvangst van je betaling; deze zal 1 week voor aanvang van de cursus bij de cursusleider moeten zijn voldaan op de aangegeven bankrekening.

De cursusleider bepaalt het doorschuiven (in uitzonderliijke gevallen) van een les door vakantie, ziekte etc.

Een inlogcode van de typecursus wordt door 1 persoon gebruikt en is tot 6 maanden geldig of totdat de cursus is afgelopen. In overleg met de docent kan de geldigheid worden verlengd tot 1 jaar.

De cursusleider behoudt zich het recht voor om een typecursus te beëindigen in geval van zwaarwegende omstandigheden bij de cursusleider en/of leslocatie.
In verband met het online programma en de noodzaak om thuis te oefenen, is toegang tot het internet thuis noodzakelijk.
Gigakids en de cursusleider zijn niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van een PC/laptop en internetverbinding op een locatie of van de cursist, of voor schade hieraan die ontstaat tijdens de les.

Indien de site door onvoorziene omstandigheden uit de lucht is, wordt gevraagd dat de cursist/ouders van cursist contact opneemt met de eigen cursusleider. Mocht deze niet bereikbaar zijn, dan kan gebeld worden naar GigaKids: 0316-769093 of 06-28638605. Op deze wijze wordt GigaKids in staat gesteld het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.

Indien de cursist vanwege medische redenen de typecursus niet kan volgen, kan deze, na overleg van een medische verklaring, deelnemen aan een volgende typecursus. De meerkosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht.

Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd; lessen de je niet kunt volgen kun je in overleg inhalen.

De cursusleider zal alles in het werk stellen om de cursus volledig af te ronden met de cursisten.


In goed overleg is veel mogelijk!